Gallery

Me Ellen Tise, Senior Direkteur van die US Biblioteek- en           Inligtingsdiens, saam met prof. Russel Botman, Rektor en           Visekanselier, dr. Paul Cluver, Voorsitter van die US se Raad           en prof. Arnold van Zyl, Viserektor: Navorsing voor die           Leersentrum tydens die amptelike opening daarvan